Alle Nyheder

Info vedr. huslejeopkrævning for juni måned.

Info vedr. huslejeopkrævning for juni måned.

24.05.2022

Din husleje vedr. juni betales via betalingsservice som vanligt, hvis du er tilmeldt.

Den fremkommer dog lidt senere på din betalingsmeddelelse, og du skal ikke foretage dig noget.

Men du vil muligvis samtidig få tilsendt et girokort.

Du skal KUN betale dit girokort til huslejen, hvis IKKE den fremgå af betalingsservice senest

Mandag den 30. maj.

 

Vi beklager ulejligheden.

Kontoret er lukket pga. internt kursus 3 dage i uge 19.

Kontoret er lukket pga. internt kursus 3 dage i uge 19.

03.05.2022

Kontoret er lukket den 9.05 + 10.05. + 11.05.22. pga. intern kursus.

Ordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2022

Ordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2022

20.04.2022

Læs her: 

Albo holder påskeferie.

Albo holder påskeferie.

07.04.2022

Vi holder påskeferie og er tilbage tirsdag efter påske. Vi ønsker alle god påske. 

Ledige boliger uden ventetid i Albo

Ledige boliger uden ventetid i Albo

15.03.2022

Klik her:

 

Vi har den 23. februar 2022 ændret navn til Albo

Vi har den 23. februar 2022 ændret navn til Albo

28.02.2022

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 23. februar 2022

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 23. februar 2022

10.02.2022

Lukkedage

Lukkedage

31.01.2022

Kontoret (Spedalsø Torv 5) er lukket mandag, tirsdag og onsdag den 7. - 9. februar 2022 samt mandag og tirsdag den 14. - 15. februar 2022.

Video af boligerne i Lund Have

Video af boligerne i Lund Have

28.01.2022

Vi har fået lavet denne video af boligerne i Lund Have

Se video

Boligerne er til folk på 60 år og derover.

Ny vagtordning for vores beboere fra 01.02.2022.

Ny vagtordning for vores beboere fra 01.02.2022.

21.01.2022

Vagtordning uden for vores åbningstider

 

Kære beboer.

 

I forbindelse med sammenlægning af AAB og Odinsgaard, udvides Odinsgaard’s ekst. vagtordningsaftale med SSG Skadeservice til også, at omfatte de tidligere AAB-afdelinger.  Denne nye aftale træder i kraft pr. 01.02.2022.

 

Vagtordningen skal KUN benyttes til, at løse problemer af uopsættelig art, - dvs. ting som skal løses her og nu, og som ikke kan vente til næste hverdag.

 

Det er vagttjenesten, som afgør, om problemet skal løses her og nu, - eller kan vente.

 

Eksempler:

Uopsættelige problemer

 

Ting som kan vente til næste hverdag

Ingen vand ved alle vandhaner

Totalt stoppede afløb (køkken/wc)

Ituslåede ruder

Brand /stormskader /vandskader

Defekt køleskab (afhængig af årstid)

Ingen vand ved én vandhane

Afløb stoppet (kun ved håndvask i bad)

Revnet rude

Dryppende vandhaner

Utætte vinduer

 

Det er dyrt, hvis du rekvirerer vagtudkald uden for normal arbejdstid. Brug derfor kun vagtordningen, når det er strengt nødvendigt.  Husk – det er din afdeling (din husleje), der betaler.

 

De tidligere AAB-afdelinger har ingen nøgleservice, og du skal selv rekvirere en låsesmed for egen regning hvis du smider nøglerne væk, eller smækker dig ude !

 

Husk -  hvis fejlen skyldes egne installationer/hvidevarer skal du selv betale udkaldet !!

 

Vagtordningen hos SSG kan benyttes uden for AAB Odinsgaard’s normale åbningstider (se disse på vores hjemmeside), og træffes på tlf. 7020 8149.

 

 

Venlig hilsen

AAB Odinsgaard

 

Opdatering af vores hjemmeside.

Opdatering af vores hjemmeside.

19.01.2022

Kære ansøger.

 

Mandag den 24. januar er vi nødsaget til at lukke hjemmesiden i tidsrummet 20.00 til 24.00, pga. systemopdateringer. 

Hjemmesiden vil være oppe at køre igen senest kl. 24.00.

Vi beklager ulejligheden.

 

12-1-22 Kontoret er lukket i dag

12-1-22 Kontoret er lukket i dag

12.01.2022

På grund af Corona på kontoret, lukker vi ikke nogen ind i dag.

Vi flytter fra Kongensgade.

Vi flytter fra Kongensgade.

07.01.2022

VI FLYTTER

Vores administration flytter til:

Spedalsø Torv 5, sammen med Odinsgaard.

 

Sidste åbningsdag i Kongensgade er

Torsdag den 3.02.22.

 

Vi er klar til at hjælpe dig fra den 10.02.22 på den nye adresse.

AAB og ODINSGAARD - sammenlægning pr. 1. januar 2022 - vedr. venteliste.

AAB og ODINSGAARD - sammenlægning pr. 1. januar 2022 - vedr. venteliste.

23.12.2021

Det er nu en realitet, at AAB og Odinsgaard bliver sammenlagt pr. 1. januar 2022,

og derfor har vi bl.a. startet en proces med samkøring af vores IT-systemer.

Går alt efter planen, forventer vi at systemerne er klar ca. 1. april 2022.

AAB og Odinsgaard vil informere nærmere, når løsningen er køreklar, og man herefter selv kan skrive sig op til boliger osv.

 

Medlemmer:

Er du medlem hos AAB og allerede nu vil skrives op til Odinsgaards boliger?

Så kan du kontakte AAB, der vil hjælpe dig videre.

 

Beslutning, som vedrører vores nuværende beboere:

Kun beboere hos Odinsgaard har fortrinsret til Odinsgaard-boliger i en periode på 2 år.

Kun beboere hos AAB har fortrinsret til AAB-boliger i en periode på 2 år.

 

Med venlig hilsen

AAB og ODINSGAARD

Glædelig jul og godt nytår.

Glædelig jul og godt nytår.

23.12.2021

Kontoret holder juleferie fra den 24.12. Vi er tilbage i det nye år den 3.01.22. 

AAB og Odinsgaard skal sammenlægges

AAB og Odinsgaard skal sammenlægges

25.11.2021

Tirsdag d. 23. november 2021 stemte begge repræsentantskaber om sammenlægning af vores to boligforeninger.

Det blev et stort JA!

Læs mere her

Fusionen mellem Odinsgaard og AAB træder i kraft den 1. januar 2022!

Nuværende beboere kan være helt trygge, for formålet med sammenlægningen er, bl.a. at skabe en stærkere driftsenhed og styrke servicen over for jer.

Ligeledes vil der være flere hænder til at tage sig af kommende beboere og samtidig sikre, at omkostningerne til drift af boligorganisationerne ikke stiger ud over den normale prisudvikling.

Torsdag d. 23. september

Torsdag d. 23. september

20.09.2021

Kontoret lukker kl. 11.15 på torsdag d. 23. september 2021.

Lund Have - nu kan der ansøges

Lund Have - nu kan der ansøges

02.06.2021

 

Er et helt nyt rækkehus i Lund noget for dig – og er du +60? Så læs videre:

Vi starter nu udlejning af 37 boliger i Lund Have, placeret lige ved Tamdrup Centret, og de kan søges af alle +60 medlemmer.

Den forventede indflytningsdato fremgår af ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema og informationsmateriale findes her.

Har du fået brev med posten, søger du via det medsendte skema.

Er du interesseret, har vi brug for et udfyldt skema pr. mail eller i vores postkasse.

senest den 14.06.21. (24.06.21 Der er stadig ledige boliger, så søg endelig)

Efter fristens udløb vil vi gå i gang med tildeling af boligerne, og kontrakter vil blive fremsendt.

Tildeling af boligerne sker i overensstemmelse med loven.

Kontoret i Kongensgade 25 er lukket den 03.06.2021.

Kontoret i Kongensgade 25 er lukket den 03.06.2021.

26.05.2021

Vi har lukket den 03.06.21 pga. interne aktiviteter og er tilbage fredag. 

P-PLADSER UDLEJES

P-PLADSER UDLEJES

19.04.2021

ALT ER UDLEJET. BOR DU I VESTERPORT, KAN DU BLIVE SKREVET PÅ VENTELISTE.

Har du behov for parkering i byen ?

Så har vi ledige pladser i P-hus tæt på banegården.

400,- kr. pr. mdr.

 

KONTAKT  post@aab-horsens.dk

Kontoret er pt. lukket for personlige henvendelser

Kontoret er pt. lukket for personlige henvendelser

22.09.2020

25-5-21 I dag åbner vi dørene for personlige henvendelser igen. Husk mundbind og kun 2 kunder inde ad gangen.

 

På grund af Statsministerens anvisninger har vi lukket for personlige henvendelser.

Vi kan kontaktes på mail eller telefon:

post@aab-horsens.dk

eller 75 62 58 22

Telefonens åbningstider:

Mandag 9-16

Tirsdag-torsdag 9-14

Fredag 9-13

Information vedr. fleksibel udlejning i afd. 01 og 14

Information vedr. fleksibel udlejning i afd. 01 og 14

31.08.2020

Vigtig information til dig der står på venteliste til afdelingerne Sønderport og Axelborg.
(afd. 01 og 14)

På grund af nye særlige udlejningskriterier (besluttet af Horsens Byråd den 27.01.20) og hvis du
er skrevet op til en bolig i Sønderport og/eller Axelborg, læs videre her:


Hvis du opfylder en af nedenstående kriterier, regnes du for selvforsørgende, og får
dermed adgang til at stå på ventelisten til en bolig i disse 2 afdelinger. Ansøgere, der ikke opfylder
kriterierne, vil blive afvist.

I disse tilfælde kan du ikke blive tildelt en bolig:
Fra ovennævnte dato traf Horsens Byråd beslutning om at boligforeningen ved udlejning af
almene familieboliger i afd. 01 og afd. 14 skal afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke
allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6
sammenhængende kalendermåneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller
kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
Dvs. du ikke kan få tilbudt en bolig i disse afdelinger, hvis du eller et medlem af husstanden ,over
18 år, modtager en af ovennævnte ydelser.

I disse tilfælde kan du blive tildelt en bolig:
Fra ovennævnte dato traf Horsens Byråd beslutning om fleksible udlejningskriterier på Sønderbro
kvarteret så boligsøgende, hvor alle over 18 år i husstanden enten er i job eller uddannelse, får
fortrin til en bolig hos AAB i afdeling 01 og 14.
Dokumentation, når du får tilbud om bolig.
Der skal noteres på medlemsnummeret, at man er selvforsørgende. Udlejningen skal godkendes
af Horsens Kommune. Denne godkendelse indhenter AAB. Det er nødvendigt, at vi fremover ved
at du og din evt. ægte-fælde/samlever er selvforsørgende. Er du/I det, vil du opnå fortrin til en
bolig på Sønderbro i afdelingerne 01 og 14.
Med selvforsørgende forstås:
- Lønmodtagere uden supplerende offentlig forsørgelse, men uden minimums timetal eller
minimums årsløn
- Selvstændige
- Feriedagpengemodtagere
- Barselsdagpengemodtagere
- Sygedagpengemodtagere (mindre end 8 uger og i beskæftigelse)
- I flexjob
- Flexydelsesmodtagere
- Efterlønsmodtagere
- Indskrevet på Uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en
erhvervsuddannelse med lærlingeløn eller STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)
https://www.uvm.dk/saerligttilrettelagt-ungdomsuddannelse, og ikke modtagere af anden
offentlig forsørgelse end SU

Personer over 65 år betragtes som selvforsørgende.

Det er en forudsætning, at arbejdspladsen/studiepladsen er beliggende i Danmark.
Man skal være påbegyndt sit arbejde, studie eller være omfattet af ovenstående på
tildelingstidspunktet.
Alle personer over 18 år i ansøgers husstand skal være selvforsørgende som ovenstående. Det er
en betingelse for, at ansøger kan få fortrin til en bolig.
Hvis du allerede bor i afdelingen, fortsætter du på den almindelige venteliste.

Hvad gør du nu?
Hvis du er selvforsørgende og fortsat ønsker en bolig i de 2 omfattede afdelinger, skal du logge
ind på din profil via vores hjemmeside, og oplyse at du er selvforsørgende. (nederst på din profil)
Tryk ’Gem’. Så klarer vi resten.
Du vil høre fra os, hvis du bliver tildelt en bolig.
Med venlig hilsen
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Horsens.

Vedr. varmeregnskaberne

Vedr. varmeregnskaberne

26.08.2020

 

Forbrugsregnskaberne for perioden 1.7.2019 – 30.6. 2020 er under bearbejdning. De fremsendes via e-post/e-boks ultimo november.

Nye åbningstider fra 2. juni 2020

Nye åbningstider fra 2. juni 2020

29.05.2020

 

Åbningstid:

Mandag-fredag 10-13

samt mandag fra 16-17.

 

Kan henvendelsen klares pr. telefon eller mail, så foretrækker vi det

75 62 58 22 / post@aab-horsens.dk

 

Max 2 kunder inde ad gangen og kun 1 person fra hver familie/gruppe

Ny Digital Besøgstjeneste

Ny Digital Besøgstjeneste

30.04.2020

"Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg har sammen med en række partnere etableret en digital besøgstjeneste til de mange, der er isolerede og karantæneramte.

 

Et stort antal frivillige samtalevenner vil sidde klar på SnakSammen.dk. Samtalen kan handle om hvad som helst, og man kan dele både grin og bekymringer.
De der gerne vil have et digitalt ”besøg”, kan via www.SnakSammen.dk booke en snak med en frivillig samtaleven.
For at bruge Snaksammen.dk er det ikke nødvendigt installere besværlige programmer."

Musik i baggårdene for beboerne i Vesterpost og Trianglen.

Musik i baggårdene for beboerne i Vesterpost og Trianglen.

02.04.2020

Fredag den 03.04.20. vil der blive spillet lidt musik i jeres baggårde. Første koncert starter kl. 17.00. I kan lytte fra altanerne, og det er forbeholdt jer beboere alene. 

Her kan I se hvad Horsens Kommune skriver om arrangementet:

 

 

Vi er ved at arrangere en række små hyggelige gårdkoncerter med den horsensianske musiker Esben Kronborg.

Allerede nu på fredag d. 3. april.

I den forbindelse vil vi meget gerne have lov at spille et par numre i 2 af jeres ejendommes baggårde.

Det er stille og roligt singersongwriter-musik.

Koncerterne er ca. 15 minutter hvert sted. Første koncert starter kl. 17.

Vi samarbejder med Kulisselageret, som er tilstede under koncerten, og sørger for folk bliver i deres lejligheder.

 

Med venlig hilsen

MÆRK Byen

Kultur og Medborgerskab
Kultur og Eventafdelingen
Rådhuset 4
8700 Horsens

Har du svært ved at komme igennem på telefonen?

Har du svært ved at komme igennem på telefonen?

01.04.2020

Vi svarer på hovednummeret 75 62 58 22 alle hverdage i tidsrummet 9-14.

Ellers send en mail til os på post@aab-horsens.dk, eller find mailadressen på den du gerne vil i kontakt med på vores hjemmeside.

Så kontakter vi dig hurtigst muligt. Mange tak.

AAB fokuserer på akustik og nabostøj

AAB fokuserer på akustik og nabostøj

18.12.2019

Opkrævning af ajourføringsgebyr kan nu leveres direkte i din e-boks.

Opkrævning af ajourføringsgebyr kan nu leveres direkte i din e-boks.

20.11.2019

Den årlige opkrævning sendes nu til din e-boks, hvis vi har dit cpr. nr. Kontakt os venligst, hvis du er i tvivl om vi har de sidste 4 cifre i dit personnr.  

Du kan ikke længere logge på med din mailadresse.

Du kan ikke længere logge på med din mailadresse.

20.11.2019

I forbindelse med at vi har fået ny hjemmeside, kan du ikke længere benytte mailadressen til at logge ind med. Tast din mailadresse under glemt kodeord, så får du brugernavn og adgangskode fremsendt. Vi beklager ulejligheden. 

Ventelisten til Vesterport er nu åben

Ventelisten til Vesterport er nu åben

14.11.2019

 

Det er nu muligt at lægge boliger i afd. 06 Vesterport på sin søgeside, på samme måde som man gør med de andre afdelinger.

Nyrenoverede boliger i Vesterport - alle boligerne er nu fordelt.

Nyrenoverede boliger i Vesterport - alle boligerne er nu fordelt.

10.10.2019

12.11.2019 ALLE BOLIGERNE ER NU FORDELT

Nyrenoverede boliger i Vesterport uden elevator.

I Vesterport har beboerne bestemt, at det er ok at have en kat eller en hund - læs mere om afdelingen her

Efter fristens udløb vil vi gå i gang med tildeling af boligerne, og kontrakter vil blive
fremsendt. 

Vi opdaterer her på siden, når alle kontrakter er fremsendt og accepteret.

Der vil være fremvisning af nogle af lejlighederne den 28.10.19
kl. 16.00 – 18.00.

Fremvisningen er uden tilmelding, følg skiltningen på dagen.

Ansøgningsskema 

Tegninger:

Tegning XX

Tegning 2Q

Tegning 2F

Tegning 1E og 2G

Tegning 1F

Tegning 1H

Beboerbladet flytter på nettet.

Beboerbladet flytter på nettet.

04.10.2019

Læs det her:   www.beboerbladet.dk.

Fagbladet Boligen bliver nu digitaliseret

Se vores YouTube video

Se vores YouTube video

06.08.2019

Se vores nyeste video her: