Information
Arbejdernes Andelsboligforening Horsens
Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her eller under menupunktet "Spørgsmål og svar", er du velkommen til at kontakte vores administration på tlf.:75 62 58 22 eller mail post@aab-horsens.dk

Boligstøtte

Hvis du bor til leje, med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen.

Der er to slags boligstøtte:
Boligydelse, for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt en social pension - det vil sige folke- og førtidspension.
Boligsikring, for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

  • boligens størrelse
  • husstandens størrelse
  • husstandens indkomst og formue


Sådan søges boligstøtte
 
Det er kun muligt at få boligstøtte efter ansøgning.

  • Du kan søge boligstøtte som digitalt post via www.borger.dk/boligstoette.
  • Du kan først få bolistøtte fra det tidspunkt, du søger om det
  • Boligstøtten beregnes på baggrund af de oplysninger, Udbetaling Danmark har på ansøgningstidspunktet


Hvis der kommer ændringer i din husleje får Udbetaling Danmark automatisk besked. Ved indkomstændringer kontakt Udbetaling Danmark og giv dem besked om ændringen.
Selv de mindste ændringer kan påvirke boligstøtten.
Hvis du har ændringer af betydning for boligstøttens størrelse, f.eks. i indkomst eller formue eller i antallet af børn, skal du straks kontakte "Udbetaling Danmark". På den måde får du altid den korrekte boligstøtte. 


Regn din boligstøtte ud på internettet

Vil du have et hurtigt overblik over, hvor meget du kan få i boligstøtte, kan du gå ind på adressen www.borger.dk.

Under valgmuligheden SELVBETJENING skal du vælge Beregn din boligstøtte.

På beregningssiden kan du indtaste dine egne tal og straks få en vejledende beregning - men du kan også lade boligstøttekontoret foretage den endelige beregning.


Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 indberetter løbende hver måned huslejen for de enkelte lejligheder til Udbetaling Danmark.

 

 

Om at bo alment

 

Læs mere her: 

Og mere, også på andre sprog her:

 

 

Boligtyper

Vores ungdomsboliger lejes ud til personer under uddannelse.

Udfyld gratis skemaet her, og du kommer på ansøgningslisten til ungdomsboligerne.

Tildelingen sker efter anciennitet på listen.

 

Familieboliger

 

Det koster kr. 200,- at komme på ventelisten første gang.

For at beholde sin anicennitet koster det kr. 100,- pr. år, uanset om man får fremsendt tilbud eller ej.

Ungdomsboliger

Vores ungdomsboliger lejes ud til personer under uddannelse.

Udfyld gratis skemaet her, og du kommer på ansøgningslisten til ungdomsboligerne.

Tildelingen sker efter anciennitet på listen.

 

Ældre- og plejeboliger

 

Næsten alle vores ældreboliger er beliggende i ældrecentre (med en tilknyttet centerfunktion).

Kommunen visiterer borgerne til disse boliger, og derfor er det Horsens Kommune man skal kontakte, hvis man er interesseret i en sådan bolig.

Kun i Blumersgade står vi for udlejning af de 21 ældreboliger, der findes i afdelingen.

Hvis man af Horsens Kommune bliver tilkendt en vurderingsattest, vil man dog have fortrinsret til en af ældreboligerne i Blumersgade.

Man skal stadig skrives på ventelisten, og nuboende lejere med vurderingsattest har fortrinsret.

Betingelser for opnotering

Betingelser

Betingelser for tilmelding

Alle der er fyldt 15 år, kan blive skrevet på ventelisten.

Opskrivningen er personlig, og kan ikke overdrages til andre, f.eks. børn eller samlever.

Dog kan ægtefæller overtage medlemskabet efter hinanden i tilfælde af dødsfald.

Betaling

Det koster kr. 200.- at blive  opnoteret/indmeldt første gang.

Derefter skal der indbetales kr.100,- årligt i ajourføringsgebyr, for at bevare dit medlemskab og dermed din anciennitet i Boligforeningen. 

Det koster ikke ekstra at få fremsendt tilbud.

Får du en bolig hos os eller siger du op, slettes du automatisk som søgende, men du bevarer stadig dit medlemskab, så længe du betaler ajourføringsgebyret årligt.

Der kommer en opkrævning på ajourføringsgebyret, og betaler du ikke gebyret, fremsender vi en rykker måneden efter.  Betales der ikke rettidigt, slettes du permanent fra Boligforeningens medlemskartotek. 

 
Ungdomsbolig

Søger du kun ungdomsbolig kræves det, at du er under uddannelse, hvilket skal kunne dokumenteres ved tildelingen af boligen. Du skal ikke betale ventelistegebyr for at søge ungdomsbolig.

Ønsker du kun tilbud på ungdomsboliger foregår det under punktet for ungdomsboliger. Ansøgning ungdomsbolig.
 

Ny adresse

Det er dit ansvar, at meddele os din nye adresse når du flytter. Dette gælder for alle medlemmer og/eller boligsøgende i Arbejdernes Andelsboligforening. 

Boligforeningen får ikke automatisk besked fra Folkeregistret.
 
Det er meget vigtigt, at din personlige profil hele tiden er fyldestgørende og ajourført, så boligtilbud m.m. når frem til dig.
  

Jeg er allerede opnoteret

Hvis du allerede har et nummer i boligforeningen, skal du bare logge på for at opdatere din profil med dine boligønsker.

Det koster ikke ekstra at få fremsendt tilbud. 

Her kan du også ændre dine kontaktoplysninger og personlige data.

Kan du ikke huske dit brugernavn og adgangskode, klikker du på 'Glemt kodeord' og følger anvisningerne.

Hvis det ikke lykkes, ringer du til os, så skal vi nok hjælpe dig.
 

Sådan søger jeg en bolig

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG

Bemærk venligst at det i øjeblikket er svært at sige noget om ventetiden. 

Læs betingelser her

For at komme på ventelisten til en bolig i Arbejdernes Andelsboligforening, skal du være indmeldt/opnoteret hos os.
 

Pris for indmeldelse/opnotering første gang er kr. 200,- Heraf er de kr. 100,- et ajourføringsgebyr.
Herefter opkræves et årligt ajourføringsgebyr på kr. 100,- der skal betales i den måned du blev skrevet på ventelisten første gang.

Der skal betales uanset om du får fremsendt tilbud eller ej. 

Når du tilmelder dig på vores hjemmeside,  får du en kode pr. mail. Du kan herefter logge dig ind og tilføje boligønsker til din liste.

Du får automatisk besked fra os, når de boliger du søger, er ledige. 

Du skal give svar på henvendelsen, uanset om du er interesseret eller ej, inden fristens udløb.
 

Betaling via bankoverførsel

Når du skal overføre betalinger til AAB af 1938 via banken, skal du anvende vores kontooplysninger nedenfor.

Det er meget vigtigt at skrive den rigtige reference, da dette skal bruges til at registrere betalingen.

Reg nr.:      9877

Konto nr.:  9661069

Reference.: (eksempel: husleje, adresse)

Når du flytter ind

Information omkring overtagelse og indflytning i en af vores boliger:

Velkommen som ny lejer i AAB

 

Når du bor i boligen

Hold øje med ny information omkring din afdeling her på vores hjemmeside. Se under 'Afdelinger'.

Hvordan siger jeg op?

 

Ønsker du at opsige en bolig kommer du ned på vort kontor, så snart du ved, hvornår lejligheden er fraflyttet.

Vi aftaler et synstidspunkt og går straks i gang med at genudleje lejligheden. Du står for fremvisning af lejligheden.

Der bestilles en maler og vort øvrige personale får besked om opsigelsen. Lejligheden skal være ryddet og rengjort for at være klar til syn, vinduerne skal pudses både ind- og udvendig. Til synet afleveres nøgler, vaskekort eller -brik samt evt. parkeringskort. 

Kan du ikke deltage i synet, må en anden person deltage på dine vegne. Husk blot at nøgler m.m. skal afleveres senest i forbindelse med synet, hvis du vil undgå at få en ekstra regning på f.eks. omkodning af låsen. 

           
Lidt forklaring til opsigelse, genudlejning og hæftelse:

Du skal opsige din bolig med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Du skal fraflytte lejemålet senest 14 dage, før du ønsker din bolig genudlejet, så vi kan istandsætte boligen.

Du hæfter for husleje og forbrugsafgifter i istandsættelsesperioden.


Hvis du ønsker det, kan vi forsøge at genudleje din bolig inden for de 3 måneders varsel, der gælder i lejekontrakten.

Eksempel


Hvis du opsiger din bolig 30. januar og ønsker genudlejning hurtigst muligt, kan vi forsøge at genudleje din bolig til den 15.marts. Du skal så være fraflyttet din bolig den 1. marts. Lykkes det ikke at genudleje din bolig til denne dato, hæfter du for lejemålet, indtil vi får det lejet ud, dog senest til frigørelsesdatoen.

Hvad hvis jeg selv ønsker at sætte boligen i stand?

 

Ønsker du selv at stå for instandsættelsen?:  Gode råd hvis du selv vil sætte din bolig i stand. 

Se også vores Vedligeholdelsesreglement
 

Sådan undgår man skimmelsvamp i lejligheden

Genvej til skimmel.dk: Klik her

Blanketter

Forskellige blanketter til fri benyttelse.  

Nyttige links

 

Information om hjælp til huslejen: Klik her

Udbetaling Danmark: http://udbetalingdanmark.dk

borger.dk: http://borger.dk

Horsens Kommune: http://horsens.dk

Boligselskabernes Landsforening: http://bl.dk

Hvordan ser jeg mit nummer på ventelisten?

Når du logger på hjemmesiden, kan du se dit nummer på ventelisten ved at gå ind under 'Min søgeside'. Her kan du se de boligtyper, du evt. er skrevet op til, og placeringen på ventelisten. 

Hvis der står N/A, kan ventelistenummeret ikke oplyses. Det vil typisk kunne ses næste dag, da det kræver en natkørsel, for at kunne vises.
 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse post@aab-horsens.dk.

Vedligeholdelse af boligen

Fleksibel udlejning

På grund af nye særlige udlejningskriterier (besluttet af Horsens Byråd den 27.01.20) og hvis du
er skrevet op til en bolig i Sønderport og/eller Axelborg, læs videre her:

Hvis du opfylder en af nedenstående kriterier, regnes du for selvforsørgende, og får
dermed adgang til at stå på ventelisten til en bolig i disse 2 afdelinger. Ansøgere, der ikke opfylder
kriterierne, vil blive afvist.

I disse tilfælde kan du ikke blive tildelt en bolig:
Fra ovennævnte dato traf Horsens Byråd beslutning om at boligforeningen ved udlejning af
almene familieboliger i afd. 01 og afd. 14 skal afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke
allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6
sammenhængende kalendermåneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller
kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
Dvs. du ikke kan få tilbudt en bolig i disse afdelinger, hvis du eller et medlem af husstanden ,over
18 år, modtager en af ovennævnte ydelser.

I disse tilfælde kan du blive tildelt en bolig:
Fra ovennævnte dato traf Horsens Byråd beslutning om fleksible udlejningskriterier på Sønderbro
kvarteret så boligsøgende, hvor alle over 18 år i husstanden enten er i job eller uddannelse, får
fortrin til en bolig hos AAB i afdeling 01 og 14.
Dokumentation, når du får tilbud om bolig.
Der skal noteres på medlemsnummeret, at man er selvforsørgende. Udlejningen skal godkendes
af Horsens Kommune. Denne godkendelse indhenter AAB. Det er nødvendigt, at vi fremover ved
at du og din evt. ægte-fælde/samlever er selvforsørgende. Er du/I det, vil du opnå fortrin til en
bolig på Sønderbro i afdelingerne 01 og 14.
Med selvforsørgende forstås:
- Lønmodtagere uden supplerende offentlig forsørgelse, men uden minimums timetal eller
minimums årsløn
- Selvstændige
- Feriedagpengemodtagere
- Barselsdagpengemodtagere
- Sygedagpengemodtagere (mindre end 8 uger og i beskæftigelse)
- I flexjob
- Flexydelsesmodtagere
- Efterlønsmodtagere
- Indskrevet på Uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en
erhvervsuddannelse med lærlingeløn eller STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)
https://www.uvm.dk/saerligttilrettelagt-ungdomsuddannelse, og ikke modtagere af anden
offentlig forsørgelse end SU

Personer over 65 år betragtes som selvforsørgende.

Det er en forudsætning, at arbejdspladsen/studiepladsen er beliggende i Danmark.
Man skal være påbegyndt sit arbejde, studie eller være omfattet af ovenstående på
tildelingstidspunktet.
Alle personer over 18 år i ansøgers husstand skal være selvforsørgende som ovenstående. Det er
en betingelse for, at ansøger kan få fortrin til en bolig.
Hvis du allerede bor i afdelingen, fortsætter du på den almindelige venteliste.

Hvad gør du nu?
Hvis du er selvforsørgende og fortsat ønsker en bolig i de 2 omfattede afdelinger, skal du logge
ind på din profil via vores hjemmeside, og oplyse at du er selvforsørgende. (nederst på din profil)
Tryk ’Gem’. Så klarer vi resten.
Du vil høre fra os, hvis du bliver tildelt en bolig.