Specielt vedr. Fyensgade

Aftale om udlejning efter særlige kriterier.